پروژه آماده حل عددی معادله دیفرانسیل گرما (تک بعدی ناپایا) با روش تفاضل های محدود صریح و ضمنی با استفاده از نرم افزار متلب (بهمراه گزارش)

پروژه آماده حل عددی معادله دیفرانسیل گرما (تک بعدی ناپایا) با روش تفاضل های محدود صریح و ضمنی با استفاده از نرم افزار متلب (بهمراه گزارش)

پروژه آماده حل عددی معادله دیفرانسیل گرما (تک بعدی ناپایا) با روش تفاضل های محدود صریح و ضمنی با استفاده از نرم افزار متلب (بهمراه گزارش)

در این پروژه آماده ، روش حل عددی تفاضل های محدود صریح و ضمنی برای حل معادله دیفرانسیل پاره ای (PDE) گرما در حالت تک بعدی و ناپایا بررسی خواهد شد. این محصول برای دانشجویان مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک در درس های محاسبات عددی ، کاربرد ریاضیات و انتقال حرارت مناسب است. با این محصول علاوه بر ارتقا درک محاسبات عددی برای معادلات دیفرانسیل ، کدنویسی متد ها را نیز خواهید آموخت.

قیمت تمام شده سفارش پروژه در وبسایت های انجام پروژه های دانشجویی به نسبت بالاتر است !

پلات

 

نمونه ای از گزارش


دسته:

پروژه آماده حل عددی معادله دیفرانسیل گرما (تک بعدی ناپایا) با روش تفاضل های محدود صریح و ضمنی با استفاده از نرم افزار متلب (بهمراه گزارش)

خرید آنلاین